Nettserier.no

December 13, 2019

Naturlig 20

Side 14

På dette punktet hadde jeg en viss anelse om hvordan jeg ville at historien skulle ende, så jeg ønsket ikke å bruke mye tid på en ekstra kamp. Ting ble litt forkortet, men jeg fulgte fortsatt D&D-reglene.

Published 2019-12-14 00:00:00