Mira: Jaguar

by Arne Bye

Nils Petter-tegning

I april jobbet jeg for harde livet med ferdigstilling av bacheloroppgaven min om digitale tegneserier vs. papirtegneserier. For å samle inn data til analysebiten, foretok jeg to intervjuer. Et med Nils Petter og et med Eirik Andreas. Intervjuet med Nils Petter ble først gjort over telefon, og jeg brukte diktafon for å få tatt det opp - men hadde glemt at mobiltelefonsignaler vanligvis forstyrrer opptaket og derfor var det store deler av intervjuet som var uforståelig da jeg skulle lytte igjennom det. Jeg brukte litt tid på å prøve å redde opptaket med mine lydredigeringskunnskaper, men det mislyktes, så kort tid før oppgaven skulle leveres inn sendte jeg Nils Petter mail hvor jeg stilte flere av spørsmålene på nytt og sa at hvis han svarte raskt så skyldte jeg ham en tjeneste. Han måtte bare si hva han ville ha. Han ønsket seg en originalstripe, men dem har jeg av prinsipp ikke lyst til å gi fra meg så jeg foreslo at han kunne få en spesialtegnet tegning i stedet.

Dagen etter at jeg hadde skrevet ferdig oppgaven tegnet jeg denne og sendte den til Moss. I ettertid fikk jeg rapport om at den nå henger innrammet på en viss serieskapers kontorvegg.

Nå gjenstår det å se om jeg får bestått på oppgaven og muntlig i juni...

Published 2009-05-13 00:00:00

Write a comment!

Log in to add your comment!