The Life And Death of Karen Coltrane

by Stein Likvern

Side 5/6.

Published 2008-09-26 00:00:00

6 comments

HertugStein

2008-09-26 00:10:56

HertugStein

Aj, aj... Den svakeste siden etter min mening. Her ble alt som heter kvalitet bare dyttet bort for å bli ferdig. Det kan ha noe med at klokka var sånn ca. 4 på morningen å det var kun få timer igjen til deadline, når denne siden ble tegnet, men men...

Alexander Slotten

2008-09-26 04:56:53

Alexander Slotten

Huff da, du har satt en litt for høy stadard til å komme unna med sider som denne. Side 6 bør rocke ;)

Zebula77

2008-09-26 12:52:33

Zebula77

Siden er ikke så ille den. Juryen ser litt ansiktsløs ut, men det er kanskje også hensikten.

Tomte

2008-09-26 17:59:08

Tomte

Oi...jeg må nok følge med litt mer av hvilke serier som dukker opp her. Dette er jo bare jævlig lekkert! Velkommen til Nettserier skal du være, Stein!

Frk. Blips

2008-09-26 20:33:06

Frk. Blips

Du kunne hevet kvaliteten på denne siden betraktelig med et så lettvint grep som å forandre håret hennes fra rute til rute. At sveis og hårlengde henger som stiv sement år etter år, ble for påfallende. Men oppbyggingen og det retrospektive her er fiffig.

Karina

2008-09-26 20:46:19

Karina

Jeg ville ikke sett noe 'galt' med denne siden i det hele tatt om ikke tegneren selv hadde pekt det ut - sett i forhold til de andre sidene synes jeg det stillestående, repetitive her fungerer som en helt ok effekt. Det styrer i alle fall min oppmerksomhet rett mot Golo-vesenet når øyet først kommer til siste rute.

Join the discussion!

Log in to add your comment!