Hoodlums

av Henrik Eye

Øye for øye

Publisert 2012-12-06 00:00:00

12 kommentarar

Pereira

2012-12-06 00:07:05

Capisce skrives uten h. (og hva er en forhøring?)

Zantheo

2012-12-06 00:33:02

Zantheo

Synonym for avhør. Om det er om det burde være "et" i stedet, så er jeg neimen ikke sikker. Men ville trodd det er "en forhøring" av "en høring".
Uten "s" mener du nok, som er riktig, men både capiche og capisce funker. Førstnevnte ser mer behagelig ut.

Frk. Blips

2012-12-06 10:06:44

Frk. Blips

"Slutt OG plag". Eventuelt "slutt å PLAGE". "En forhøring" er riktig. Etter "forhøring" skal det være et mellomrom før prikkene: "Dette er en forhøring ..." Hvis du avbryter midt i et ord, skal det imidlertid ikke være mellomrom: "Dette er en forh..."

Pereira

2012-12-06 10:56:13

Nei, det er et italiensk ord, 3. person entall av verbet capire, og det skrives uten h- hvis ikke, blir uttalen "kapike". Jeg får gi meg på forhøring, da, selv om jeg synes forhør hadde vært mer naturlig.

Frk. Blips

2012-12-06 11:31:43

Frk. Blips

Jeg er enig med deg, Pereira. Både avhør og forhør er bedre ord enn forhøring.

Zantheo

2012-12-06 12:59:20

Zantheo

Jeg og stripen er ikke italienske. Min variant er internasjonal, men jeg forstår godt hvordan italienere og de med italiensk språkkunskap reagerer på den skriftlige bruken.I korespons med italiensk grammatikk har du helt rett, men den brukes globalt som en frase utenfor den opprinnelige grammatiske sammenhengen, ofte som et eneste ord i en uformell hel- eller leddsetning. Jeg kan ikke den historiske utviklingen, men jeg er veldig sikker på at begrepet sprang ut av det italienske ordet og ble brukt (og brukes) som slang. Further research required.

Jeg kan alltids forandre det til "et forhør", siden det tyder veldig på å være mer grammatisk appelerende. Jeg forstår den godt.

Jeg er ikke enig med en "og" for den indikerer tillegg av andre ord og fraser ("slutt" er direkte sammenkoblet med "plag", men skjønner at den gjeldende er problematisk i skrift. However så valgte jeg det slik som det står, fordi jeg ønsker en uformell muntlig tale. "Gidd å mas a, di kaklehøns". Jeg mener det er et språklig virkemiddel som tegneserier kan ta seg bruk av.

Takk for responsen. Det gjør meg mer bevist til fremtidlige lignende situasjoner.

Frk. Blips

2012-12-06 13:16:03

Frk. Blips

Å er infinitivsmerke, Henrik, derfor er dette en feil som skjærer i øynene så lenge du skriver bokmål og ikke dialekt. Hvis du tenker deg om, så vet du at infinitivsformen heter "å mase".

Zantheo

2012-12-06 14:42:52

Zantheo

Selvølgelig er det infinitivsmerke, det er det ikke spørsmål om. Jeg skriver replikkene etter hvordan jeg hører for meg stemmene, dialekter og aksenter, men det er på bokmål som skriftspråk. Jeg ville brukt "slutt å plage" i en tekst hvor grammatikken spiller rolle, fordi det er teknisk sett den korrekte varianten, men jeg synes det passer veldig dårlig inn i bildet. Jeg dropper vanligvis infinitivs e-en i verb i daglig tale, som frasen vi diskuterer.

"Og" er uansett bare feil. Der forstår jeg ikke hva du tenker på.

Frk. Blips

2012-12-06 15:03:06

Frk. Blips

Hvis du på bokmål velger å skrive "plag" her, SKAL det være "og" fordi "plag" ikke er infinitiv, det burde ikke være vanskelig å forstå i det hele tatt. Vil du ha "å", skal det følgelig brukes infinitivformen: "plage". Dette er offisielle rettskrivningsregler som ingen kan tvinge deg til å følge. Men det eneste du oppnår ved sånne unødvendige regelbrudd, er at leserne henger seg opp i grammatikkfeil istedenfor å få med seg innholdet i teksten. Derfor synes jeg også det er tåpelig av deg å ikke ville skrive "capisce" korrekt. Tullball å insistere på feilskrivinger som bare er til distraksjon og ikke tjener teksten på noe som helst vis.

Zantheo

2012-12-06 20:06:38

Zantheo

Føler jeg må utdype hva jeg mener:

"Slutt å plage fangene, og kom og sett deg!" - riktig i formell skrift, er ikke uenig mot det som rettskrivning og rettskrivningens regler på den basisen, men det høres helt på trynet ut som replikk. Jeg presiserer igjen at dette er en replikk og ikke et utsagn i en prosatekst (ikke at jeg vet hvordan alle i Norge uttaler seg - jeg bruker som sagt den varianten selv i muntlig tale). Siden det er helt vanlig tale, er det helt greit å bruke det som replikk. Språket i dialoger i tegneserier er dessuten alltid muntlige, fordi man bruker et talespråk. Derfor mener jeg verbendinger kan forandres til rimelige grenser fordi man gjør helt det samme talespråket. Jeg kunne aldri utalt "plage" som "plag", og jeg går for sistnevnte fordi det er normal tale.

Du ville ikke reagert om noen skrev "du, atte[...]" fordi det er et muntlig og uformelt begrep. Jeg argumenterer derfor for at det er forsvarlig, siden jeg ellers må forandre hvordan setningen høres ut - stikkordet er at dette er en tegneserie, og ikke en norskstil. Jeg ville aldri forsøkt å gå for det som da ville blitt feilen med lignende setninger, fordi da er fokuset på rettskrivning i forhold til formell bokmål. Der trekker jeg virkelig en solid skillelinje. Her er uttalelsen det som farger karakteren, fordi han ikke er en prippen rikmann med trang til fjong tale. Poenget mitt er altså at jeg ofrer gjerne grammatikk ved replikker for at leseren skal høre det for seg slik jeg ønsker at det skal høres ut. Grunnen til at replikker ikke er like bundne av grammatikk er fordi grammatikken ligger i skriftspråket og ikke i talespråket. Derfor kan man skrive på dialekt/sosiolekt, bruke slanguttrykk, og bruke uformell tale og begreper. Når du sier at det ikke tjener teksten noe sm helst, er jeg veldig uenig. Det forandrer hvordan karakterene uttrykker seg, og dermed deres personlighet. Så jeg vil alltid argumentere for at karakterers varierte måter å uttale seg på, er virkemidler i seg selv.

"Slutt og plag fangene, og kom og sett deg!" (da er vi over på grammatikk, og ikke semantikk/ortografi) - Jeg kunne gått for denne, om den da ikke faktisk foreslår, eller kommanderer, at Riley skal 1: slutte (med ukjent x), 2: plage fangene og 3: komme og sette seg. "Og" funker ikke grammatisk

Jeg skriver capiche korrekt. Du skriver capisce korrekt. "Capiche" er den amerikaniserte varianten. Ikke bli så hissig på grunn av det.

Men kan du utdype hvorfor du påstår at "og" kan være et alternativ? Jeg forandrer den gjerne om jeg bare klarer å forstå (selv om du mener det ikke burde være vanskelig å forstå i det hele tatt - da beklager jeg for at jeg er i fåtall om denne uvitenen) Jeg har lært at "og" brukes kun når det er snakk om å legge til informasjon/ord/fraser/noe nytt. "vi leste OG lærte", "Vi satt OG styrte", "å spise epler OG bananer". Som nevnt tidligere er det jo logisk å tenke at setningen vil indikere en instruks for tre forskjellige ting. "Hopp og fall!", "Løp og vinn!", Slutt og plag!" er tre eksempler hvor alle kommanderer at person X skal gjøre TO forskjellige ting.

Jeg forandrer gjerne for å få en bedre grammatikk, så lenge uttalelsen blir den samme. Sorry for at jeg er "tåpelig". Jeg prøver å ikke være det, men you know - shit happens.
Oi, jeg må slutte å skrive romaner om bagateller. Hihi.

Frk. Blips

2012-12-07 16:52:48

Frk. Blips

Sorry at jeg ikke orker å lese den kjempelange kommentaren din ordentlig, Henrik, jeg bare skummet som snarest. Jeg er enig med deg i at "og" oppleves ulogisk på grunn av meningen bak ordene. Det oppfordres jo ikke til to handlinger. Men når "å" er utelukket fordi "plag" udiskutabelt ikke er infinitiv, gjenstår ikke noe annet alternativ enn "og". Som her da vil binde sammen to verb i lik form: imperativ. Innholdsmessig vil "Slutt å plage" være riktigere. I ditt hode høres det imidlertid mer naturlig ut å si "plag". Og det har jeg ingen problemer med å forstå. På min (trønder)dialekt er nemlig "slutt å plag" helt korrekt, både muntlig og grammatisk. For trøndersk mangler den avluttende infintivs-e-en. På trøndersk heter det "å plag", ikke "å plage". Problemet ditt her er at du ikke skriver på dialekt, men på bokmål. Men nå skal du høre: jeg har klekket ut et smutthull for deg!:-) Vi er enige om at du ønsker infintivsform, som på bokmål heter "å plage". Du vil imidlertid at uttalen skal være "plag". Da kan du gjøre et snedig trekk: erstatt e-en med en apostrof. Apostrof indikerer at en bokstav er utelatt. Dermed kan du tillate deg å beholde infinitivsmerket: "Slutt å plag' fangene, ..." Da MENER figuren "plage", men uttaler det som "plag". Du beholder den muntlige formen du ønsker, og ingen kan ta deg på grammatikken. Genialt, eller hva?:-D

Zantheo

2012-12-10 14:49:16

Zantheo

Apostofforslaget var veldig genialt! Den løser grammatikk- og aksentkonflikten. :)
Jeg skjønner hva du tenker i forhold til dialekt og bokmål, og jeg er enig. Alle skriver teknisk sett på dialekt - aksent derimot er hvordan man verbalt uttaler ordene, mens dialekt er de varierte leksikalske ordene man finner over landet i regioner. Jeg blir ofte forvirret når jeg leser replikker fulle av dialektord, men som er skrevet som "bokmål" (eller standardisert bokmål/østnorsk). Ord som "kakuskive" høres alltid feil ut for meg i østnorske skrivestilssammenhenger. Og når Øverli skriver "jenten" så blir det ikke riktig før jeg forstår at han er bergenser ...

Bli med i diskusjonen!

Logg inn for å leggja til din kommentar!